18 mei 2022

Winkelwagen

De winkelwagen is leeg

RECTIFICATIE op Nieuwsbericht Bestuur Beagle Club Nederland van 18-03-2021

In de nieuwsbrief van 18 maart j.l. hebben we onze leden bericht t.a.v. het ingaan van het nieuwe Verenigingfokreglement (VFR) en de wijzigingen daarin. Helaas stonden daar – vanwege wat onduidelijkheden aan de kant van het bestuur – punten t.a.v. het nieuwe VFR in die achteraf niet blijken te kloppen. Dit betreffen een 3-tal wijzigingen die voortkomen uit wijzigingen in het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer:

  1. De maximale leeftijd van een teef, die al eerder pups heeft gehad, voor dekking wordt verhoogd van 8 jaar (96 maanden) naar 9 jaar (108 maanden)
  2. Een teef mag niet door een halfbroer worden gedekt
  3. Een teef mag tijdens 1 loopsheid, door 2 verschillende reuen worden gedekt

Als we uitgaan van wat er in onze Statuten en Verenigingfokreglement staat, zouden we alle drie deze wijzigingen in het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer moeten overnemen, zonder ze in stemming te brengen in een Algemene Leden Vergadering (ALV). Zie verderop bij “achtergrondinformatie”.

Wij hebben hierover navraag gedaan bij de jurist van de Raad van Beheer. Als antwoord ontvingen wij het volgende:

Wanneer de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer regels – die ook in het VFR zijn opgenomen – aanscherpt, moet elke rasvereniging deze overnemen. Daarvoor is dan geen besluit van de ALV van de betreffende vereniging nodig. Dit volgt uit artikel 1.3 VFR.

Uw vereniging kan ervoor kiezen om een versoepeling niet over te nemen en de oude regel te laten staan. Dat hoeft u niet aan uw ALV voor te leggen. Er wordt immers niets gewijzigd. Indien u het VFR wilt wijzigen binnen/ tot de versoepeling, zou u het wél aan uw ALV moeten voorleggen.

Wat betekent dit voor de wijzigingen van het VFR van de BCN?

  • Wijziging 2 is een aanscherping t.o.v. ons huidige VFR en is meegenomen in de nieuwe versie van het VFR dat op dit moment ter beoordeling ligt bij de Raad van Beheer.
  • Wijziging 1 en 3 zijn een versoepeling ten opzichte van ons bestaande VFR. Deze zijn op dit moment niet meegenomen in de nieuwe versie van het VFR dat ter beoordeling ligt bij de Raad van Beheer. Deze wijzigingen worden dus niet direct overgenomen, maar zullen in stemming worden gebracht op de ALV van 21 april a.s. Mocht daar een wijziging uitkomen voor ons VFR dan zullen we deze verderop in het jaar meenemen en het VFR opnieuw ter beoordeling voorleggen aan de Raad van Beheer.

Achtergrondinformatie

In onze Statuten Artikel 3, lid 1 wordt de verhouding van Beagle Club Nederland t.o.v. de Raad van Beheer als volgt omschreven:

  • De vereniging BCN ontleent haar rechten aan de statuten, huishoudelijk reglement en overige reglementen van de Raad van Beheer en verplicht zich zonder voorbehoud tot naleving van die statuten, reglementen en wettig genomen besluiten van de Raad van Beheer.

In ons VFR is het volgende omschreven:

  • Artikel 1, lid 3: Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging. Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke

Mocht u vragen of opmerkingen hebben n.a.v. dit bericht, dan willen we u vriendelijk verzoeken deze te mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Nieuw in de Boetiek

39,50 € stuk Beagle kapstok

In de aanbieding

29,95 € stuk Herenfleecevest

(C) Beagle Club Nederland
design by Graphic Genetic | hosting by Schmeitz Computer & Network Service