18 mei 2022

Winkelwagen

De winkelwagen is leeg

Nieuwsbericht Bestuur Beagle Club Nederland

Ingaan nieuwe Verenigingfokreglement (VFR) en aanleveren & controle op dekaangiften

Nieuwsbericht Bestuur Beagle Club Nederland

18-03-2021

Ingaan nieuwe Verenigingfokreglement (VFR) en aanleveren & controle op dekaangiften

1. Beagle Club Nederland

a) VFR:

Het nieuwe VFR van Beagle Club Nederland zou op 1 april 2021 ingaan. De wijzigingen zijn goedgekeurd door onze Algemene Leden Vergadering op 23 september 2020. Conform ons VFR Artikel 10lid1, mag ons nieuwe VFR pas ingaan na 1 april 2021 EN zodra het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5+ 6 KR van de Raad van Beheer. Helaas, laat deze goedkeuring nog op zich wachten. Wij gaan ervan uit dat de goedkeuring ieder moment kan komen. Om onze leden tijdig op de hoogte te stellen van het ingaan van de wijzigingen in het VFR, zullen we het ingaan van het VFR van de BCN verschuiven naar 1 mei 2021. Met de kanttekening dat het telkens met 1 maand zal opschuiven, mocht de beoordeling van ons VFR door de Raad van Beheer toch vertraging blijven oplopen. Uiteraard informeren we onze leden zodra we meer informatie hebben.

b) Dekaangifte:

De dekaangifte via de website van de BCN start wel vanaf 1 april 2021, zie ook verderop bij “waarom een dubbele dekaangifte”. Het online dekaangifte formulier staat op de website van de Beagle Club en is te vinden via de linker menubalk onder het kopje “Inschrijven!” . De dekaangifte met alle keurverslagen en gezondheidsuitslagen kan digitaal worden ingevuld en ge-upload. Bij de dekaangifte moet de MLS-uitslag en 2 keurverslagen van beide ouderdieren worden ge-upload. Het uploaden van de uitslag voor IGS en de Ziekte van Lafora, is optioneel totdat het nieuwe VFR definitief ingaat. Let graag op: om te voldoen aan de eisen “vrij door ouders” bij het ingaan van het nieuwe VFR - dient van 1 of beide ouderdieren de testuitslagen geupload te worden waaruit blijkt dat ze inderdaad vrij zijn.

2. De Raad van Beheer: dekaangifte, controle n.a.v. normenmatrix en nieuwe stamboom

a) Dekaangifte:

Deze kan digitaal via de website van de Raad van Beheer worden gedaan www.houdenvanhonden.nl/dekaangifte---mijn-rvb/

b) Controle a.d.h.v. de normenmatrix en stamboom met/ zonder groenvinkje:

De Raad van Beheer gaat per 1 mei 2021 de dekaangiften controleren a.d.h.v. de normenmatrix. Op dit moment staat daar voor de Beagle alleen MLS in en is het niet mogelijk om 1 generatie “vrij door ouders” in te voeren. Dit betekent:

  • De fokker ontvangt een reguliere stamboom als de MLS uitslag niet is ingevoerd, maar de oudercombinatie voldoet wel aan alle regels voor het verantwoord fokken.
  • De fokker ontvangt een stamboom met een groen vinkje als de MLS uitslag wel is ingevoerd en de oudercombinatie voldoet aan alle regels voor verantwoord fokken.

Stand van zaken m.b.t. IT4dogs en het VFR van Beagle Club Nederland

In IT4dogs kan de eigenaar onder mijnrvb de gezondheidsuitslagen van zijn hond(en) uploaden. Hier kan men meer gezondheidsuitslagen uploaden dan waar de Raad van Beheer op controleert. De Raad van Beheer controleert alleen de gezondheidsuitslagen die zijn opgenomen in de normenmatrix van het ras. Op dit moment is ook op mijnrvb de lijst met gezondheidsuitslagen die je kunt uploaden, zeer beperkt. En ook de 1 generatie “vrij door ouders” kun je niet invoeren.

De bestuursleden van de BCN hebben de afgelopen maanden diverse keren en via diverse kanalen contact gelegd met de Raad van Beheer t.a.v. de beoordeling van ons nieuwe VFR en het aanpassen van de normenmatrix aan ons nieuwe VFR. De aanvraag voor aanpassing van de normenmatrix kan pas worden gedaan na goedkeuring van het VFR. Ook hebben we vragen bij hen neergelegd m.b.t. het aanvullen van gezondheidsuitslagen en “vrij door ouders” op mijnrvb.

Zoals jullie wellicht hebben gemerkt, verloopt de invoering van IT4dogs met wat ups-and-downs. Dit is frustrerend, maar vrij normaal bij de invoering van een nieuw IT-systeem. Daarnaast krijgt de Raad van Beheer veel berichten van rasverenigingen en fokkers die met vragen zitten. Er wordt hard gewerkt om deze allemaal te verwerken, maar dat heeft tijd nodig. Op dit moment zit er dus voor de BCN helaas weinig anders op dan af te wachten.

Waarom een dubbele dekaangifte?

Alle fokkers en alle leden van Beagle Club Nederland zijn verplicht om - naast een dekaangifte bij de Raad van Beheer - óók een dekaangifte bij het bestuur van de BCN te doen. Dit geldt ook als het gaat om een eenmalig nestje!

Er moet een dubbele dekaangifte worden gedaan, omdat de Raad van Beheer niet de mogelijkheid biedt om het aanleveren van 2 keurverslagen met een Zeer Goed of Uitmuntend op te nemen in de normenmatrix en te controleren. Daarnaast is ons VFR nog in beoordeling bij de Raad van Beheer en is het nog niet duidelijk of - naast MLS - ook de uitslagen van IGS, Ziekte van Lafora en 1 generatie “vrij door ouders” zullen worden opgenomen in de normenmatrix van de Beagle. In de Statuten van de BCN is bovendien opgenomen in Artikel 2lidf en g dat de Vereniging een register moet bijhouden t.a.v. raszuivere Beagles en uitslagen van onderzoeken van erfelijke afwijkingen t.b.v. een verantwoorde fokkerij.

Wijzigingen in het Verenigingsfokreglement (VFR) van Beagle Club Nederland

Via de Raad van Beheer zijn er in 2020 aanpassingen in het Fokreglement opgelegd. Deze, en de op de ALV van september 2021 aangenomen wijzigingen zijn in ons VFR opgenomen. Hieronder nog even de wijzigingen op een rij:

  • alle punten t.a.v. de Jonge hondendag zijn verwijderd
  • aangepast: de maximale leeftijd van een teef, die al eerder pups heeft gehad, voor dekking is verhoogd van 8 jaar (96 maanden) naar 9 jaar (108 maanden)
  • toegevoegd: teef mag niet door halfbroer worden gedekt
  • toegevoegd: teef mag door 2 verschillende reuen worden gedekt
  • toegevoegd: naast MLS is nu ook DNA-testen op IGS en Lafora’s disease voor ouderdieren
  • aangepast: voor MLS, IGS en Lafora’s disease is 1 generatie “vrij door ouders” ingevoerd
  • toegevoegd: naast inenten is ook titeren van pups toegestaanNieuw in de Boetiek

In de aanbieding

29,95 € stuk Herenfleecevest

(C) Beagle Club Nederland
design by Graphic Genetic | hosting by Schmeitz Computer & Network Service