18 mei 2022

Winkelwagen

De winkelwagen is leeg

Wel of niet een eigen Geschillencommissie?

Dit jaar (2021) wil het Bestuur de juridische stukken van Beagle Club Nederland (BCN) herzien. Voordat we hiermee aan de slag gaan, willen we onze leden op de ALV laten stemmen of ze een geschillencommissie binnen de BCN willen aanhouden of niet.

Standpunt Bestuur BCN:
Het Bestuur van de BCN zou de Geschillencommissie graag officieel ontbinden en uit de Statuten halen. Hiermee worden leden en Bestuur zelf verantwoordelijk voor het borgen van juridische ondersteuning bij een Geschil. We zijn tot dit standpunt gekomen doordat:
1. Er in de praktijk geen actieve Geschillencommissie is. In de afgelopen 10 jaar is er ook geen beroep op gedaan. (Wel is het bestuur of een externe mediator ingeschakeld om te bemiddelen in een Geschil en is het daardoor niet nodig geweest om de Geschillencommissie - een zwaar middel - in te zetten).
2. De samenstelling van een Geschillencommissie het lastig maakt om er een te onderhouden. Aansluiting bij een externe Geschillencommissie in de vorm van een abonnement brengt voor een Vereniging hoge kosten met zich mee, terwijl er geen gebruik van wordt gemaakt.
3. Als we het willen continueren als onderdeel van de BCN, dan ontkomen we er niet aan om de eigen bijdrage te indexeren. Deze is nu €250,- en zal na indexering fors hoger uitvallen.
4. Het bovendien tegenwoordig (t.o.v. 1995) voor individuen makkelijker en betaalbaarder is geworden om een Geschil voor te leggen aan de Consumentenbond, Rechtsbijstandsverzekering of een individuele aansluiting bij een externe instantie (bijv. Dibevo of Kynologenbond).

Achtergrondinformatie en aanleiding tot de stemming
Vanuit het fokkersoverleg heeft het Bestuur de vraag gekregen of het mogelijk is de Geschillencommissie in ere te herstellen.
We hebben navraag gedaan bij een aantal grote rasverenigingen. Daaruit bleek dat er heel wisselend mee wordt omgegaan: van “geen Geschillencommissie”, “doen we niets mee”, tot “we hebben het dit jaar in stemming gebracht en opnieuw leven ingeblazen”.
We hebben de Statuten van de BCN en wetgeving nagekeken: volgens onze Statuten, Artikel 45 hebben we een Geschillencommissie. Het Reglement Geschillencommissie van de BCN stamt uit 1995.
Er is geen wettelijke verplichting voor verenigingen om een Geschillencommissie te hebben!
Maar in 1997 is vanuit de overheid de Wet Erkenningsregeling Geschillencommissies Consumentenklachten 1997 opgesteld. Hierin is voor een aantal branches de verplichting vastgelegd om een Geschillencommissie te hebben en zijn richtlijnen voor de Geschillencommissies opgesteld. Op dit moment zijn de Raad van Beheer en/ of rashondenverenigingen hier geen onderdeel van.
Uit de Wet Erkenningsregeling Geschillencommissies Consumentenklachten 1997 blijkt dat – als er een Commissie is – deze moet bestaan uit 3 leden, die allen onafhankelijk zijn. In het geval van de BCN: geen bestuurslid of in het afgelopen jaar bestuurslid is geweest en ook geen band met de 2 partijen die het Geschil aanhangig maken. Daarbij moeten alle commissieleden iedere 3 jaar periodiek aftredend en evt. herkiesbaar zijn.

De 3 leden van de Geschillencommissie moeten de volgende achtergrond hebben:
1. De voorzitter is een jurist (Meester in de rechten)
2. 1 commissielid met kennis van zaken (in ons geval kynologische kennis)
3. 1 commissielid met kennis van consumentenzaken of bestuurszaken (als het gaat om een geschil pupkoper – fokker, moet het lid kennis hebben van consumentenzaken; als het gaat om een geschil fokker – bestuur, moet het lid kennis van bestuurszaken hebben).
Nieuw in de Boetiek

39,50 € stuk Beagle kapstok

In de aanbieding

29,95 € stuk Herenfleecevest

(C) Beagle Club Nederland
design by Graphic Genetic | hosting by Schmeitz Computer & Network Service