20 oktober 2021

Winkelwagen

De winkelwagen is leeg

Sanctieprotocol Beagle Club Nederland

Inleiding sanctieprotocol: 

 Het afgelopen jaar is het bestuur druk bezig geweest om een sanctieprotocol op te stellen. 

In het Verenigingsfokregelement (VFR) staan regels waar leden en erkende fokkers zich aan moeten houden.
Indien een lid of fokker zich niet houdt aan deze regels kan het bestuur van de Beagle Club Nederland een sanctie opleggen zoals beschreven in onderstaand sanctieprotocol.
Dit sanctieprotocol hangt onder het VFR, de Statuten, het Huishoudelijk Regelement en het Reglement Geschillen Commissie van de Beagle Club Nederland.

Sanctieprotocol Beagle Club Nederland (BCN)

Sanctieprotocol BCN versie 2.0 april 2019

 

Leden Verenigingsfokreglement (VFR)

1. Bij klachten van puppykopers over de aangesloten fokker van de BCN

1.1 Er vindt hoor en wederhoor plaats. Het bestuur van de BCN verzendt de afspraken d.m.v. een brief aan het desbetreffende lid en fokker.
1.2 De fokker moet samen met de klager komen tot een oplossing.
1.3 Indien overleg over een gezamenlijke oplossing niet het gewenste resultaat heeft, kan het Bestuur van de BCN bemiddelen.
1.4 De fokker blijft eindverantwoordelijk voor het oplossen van de klacht. 
1.5 Hebben bovenstaande punten niet tot een oplossing geleid dan kan de geschillen commissie worden ingeroepen. 
1.6 Als de klacht niet wordt opgelost kan het Bestuur van de BCN besluiten op grond van artikel 15.1 van de Statuten van de BCN het lidmaatschap van de fokker te beëindigen.

 

2. Indien een lid zich niet houdt aan de regels genoemd in het VFR

2.1 Het Bestuur van de BCN stuurt een brief aan het desbetreffende lid.
2.2 Bij geen reactie volgt een 2e brief, deze zal aangetekend verstuurd worden.
2.3 Indien het lid deze regels niet naleeft zal de vereniging diens lidmaatschap voor een periode van maximaal 2 jaar opzeggen volgens art 1.2.5.1 van het VFR.

 

 Verenigingsfokreglement  (Voor de erkende fokkers van de BCN)

1. Bij het per kalenderjaar niet bijwonen van minimaal 50 procent van de georganiseerde fokkersbijeenkomsten dan wel fokkersoverlegvergaderingen. Indien oneven aantal dan gedeeld door twee naar beneden afgerond.

1.1 Waarschuwing d.m.v. aangetekende brief.
1.2 2e keer volgens art 1.2.5.1 van het VFR: Indien de fokker deze regels niet naleeft zal hij/zij voor een periode van maximaal 2 jaar van de fokkerslijst worden verwijderd (indien van toepassing) en voor eenzelfde periode geen gebruik kunnen maken van de puppy-bemiddeling.

 

2. Niet actief medewerking verlenen aan het verschijnen van de pups op de Jongehondendag zonder bericht.

2.1 Waarschuwing d.m.v. aangetekende brief.
2.2 2e keer volgens art 1.2.5.1 van het VFR: Indien de fokker deze regels niet naleeft zal hij/zij voor een periode van maximaal 2 jaar van de fokkerslijst worden verwijderd (indien van toepassing) en voor eenzelfde periode geen gebruik kunnen maken van de puppy-bemiddeling.

 

3. Zelf niet komen op de Jongehondendag zonder het bestuur hiervan op de hoogte te stellen.

3.1 Er kan dispensatie worden aangevraagd bij het bestuur. Het bestuur bekijkt dit per aanvraag.
3.2 Is er geen dispensatie aangevraagd dan volgt er een waarschuwing d.m.v. aangetekende brief. 
3.3 2e keer volgens art 1.2.5.1 van het VFR: Indien de fokker deze regels niet naleeft zal hij/zij voor een periode van maximaal 2 jaar van de fokkerslijst worden verwijderd (indien van toepassing) en voor eenzelfde periode geen gebruik kunnen maken van de puppy-bemiddeling.

 

4. Het fokken met niet inachtneming van de eisen waaraan ouderdieren moeten voldoen volgens het VFR.

4.1 Waarschuwing d.m.v. aangetekende brief.
4.2 2e keer volgens art 1.2.5.1 van het VFR: Indien de fokker deze regels niet naleeft zal hij/zij voor een periode van maximaal 2 jaar van de fokkerslijst worden verwijderd (indien van toepassing) en voor eenzelfde periode geen gebruik kunnen maken van de puppy-bemiddeling.

 

5. Het niet aanmelden van puppykopers zoals is afgesproken in het fokkersoverleg van 27 november 2014. Het aanmelden dient binnen 12 weken na de geboorte te geschieden bij de ledenadministratie. 

5.1 Waarschuwing d.m.v. aangetekende brief.
5.2 2e keer volgens art 1.2.5.1 van het VFR: Indien de fokker deze regels niet naleeft zal hij/zij voor een periode van maximaal 2 jaar van de fokkerslijst worden verwijderd (indien van toepassing) en voor eenzelfde periode geen gebruik kunnen maken van de puppy-bemiddeling.

 

6. Indien een fokker zich niet houdt aan alle overige regels genoemd in het VFR.

6.1 Er zal een telefonisch gesprek plaatsvinden waarna het bestuur van de BCN de afspraken bevestigt in een aangetekende brief.
6.2 Art 1.2.5.1 Indien de fokker deze regels niet naleeft zal hij/zij voor een periode van maximaal 2 jaar van de fokkerslijst worden verwijderd (indien van toepassing) en voor eenzelfde periode geen gebruik kunnen maken van de puppy-bemiddeling.

 
Nieuw in de Boetiek

39,50 € stuk Beagle kapstok

In de aanbieding

29,95 € stuk Herenfleecevest

(C) Beagle Club Nederland
design by Graphic Genetic | hosting by Schmeitz Computer & Network Service