06 augustus 2020

Winkelwagen

De winkelwagen is leeg

Vacature Voorzitter en Penningmeester

Zowel de penningmeester als onze voorzitter hebben te kennen gegeven tijdens onze Algemene Ledenvergadering op 11 april graag volgend jaar te willen stoppen met hun functie binnen ons bestuur. Wij starten meteen met werven zodat mogelijke kandidaten een tijdje kunnen meelopen en er voldoende tijd is om hun in te werken.

Hieronder kunt u lezen wat er van beide functies wordt verwacht.

Wij zien graag uw belangstelling voor een van deze functies tegemoet. U kunt uw reactie voorzien van uw motivatie sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Functieomschrijving Voorzitter Beagle Club Nederland

 • De voorzitter bevordert de behartiging van de belangen van en de goede gang van zaken in de vereniging.
 • Daarnaast zal de voorzitter:
  • Behoudens het bepaalde in artikel 40 der statuten, de Algemene Vergaderingen en de vergaderingen van het bestuur leiden
  • Handhaaft in de vergaderingen de statuten en reglementen van de vereniging en houdt ook buiten de vergaderingen toezicht op deze handhaving.
  • Bepaalt de volgorde van behandeling van zaken ter vergadering zolang de vergadering daarover zelf geen besluit neemt.
  • Handhaaft de orde in de vergadering
  • Ondertekent samen met de secretaris de notulen van alle vergaderingen en belangrijke uitgaande brieven
  • Aanwezig zijn op 10 bestuursvergaderingen per jaar en de evenementen.

Functie eisen

 • is in staat de verschillende zaken te coördineren en op elkaar af te stemmen
 • Is inspirerend voor een ieder en in staat te bemiddelen bij conflicten
 • Kan goed en duidelijk communiceren
 • Heeft een helikopter view en is objectief
 • Heeft gevoel voor vrijwilligerswerk en is zich bewust van de omgeving waarin de Beagle Club Nederland zich bevindt
 • Bereidt zijn en tijd hebben om beschikbaar te zijn voor de taken van voorzitter

Mocht u meer informatie willen over deze functie dan kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 


 

Functieomschrijving Penningmeester Beagle Club Nederland

Formeel

 • Vermogenstoestand van de vereniging inzichtelijk houden
 • Vastleggen rechten en verplichtingen
 • Actieve inzet om de afloop van de rechten en verplichtingen te bewerkstelligen
 • Jaarlijks rapporteren aan de leden over de financiële ontwikkelingen van de vereniging tijdens ALV en in de Beaglebode

Functioneel

 • Boekhouding
  • Voeren van de financiële administratie van de vereniging
  • Bijhouden van het financieel archief conform statuten (art 12 lid 7) minimaal 10 jaar
  • Zorgdragen voor back-ups van de financiële administratie
 • Opbrengsten
  • Verantwoordelijk voor de tijdige verzending van de contributie facturen.
  • Uitvoeren van de incasso-opdrachten
  • Versturen van betalingsherinneringen
  • Ledenadministratie informeren over wanbetalers om verzending Beaglebode stop te laten zetten
  • Facturen versturen voor de diensten die zijn geleverd door de club (fokkers, sponsoren en adverteerders)
  • Informeren betreffende vrijwilligers over ontvangsten (betaling inschrijfgelden activiteiten)
 • Verplichtingen
  • Binnenkomende facturen en declaraties beoordelen op juistheid
  • Betaling van binnenkomende facturen en declaraties
  • Zorgdragen voor voldoende kasgeld tijdens activiteiten
 • Jaarafsluiting
  • Opstellen Financieel jaaroverzicht na afloop kalenderjaar
  • Toelichten afwijkingen tussen de begroting en de realisatie
  • Verantwoording afleggen aan de Kascommissie
  • Opstellen begroting volgend kalanderjaar
 • Overig
  • Contactpersoon voor de Banken en eventueel de Belastingdienst
  • Zo hoog mogelijk rendement behalen met de verenigingsreserves zonder risico’s
  • Aanwezig zijn bij bestuursvergaderingen
  • Zoveel mogelijk aanwezig zijn bij de activiteiten van de vereniging indien nuttig en/of gewenst

Functie-eisen

 • Boekhoudkundige kennis / financiële achtergrond

Mocht u meer informatie willen over deze functie dan kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Nieuw in de Boetiek

In de aanbieding

29,95 € stuk Herenfleecevest

(C) Beagle Club Nederland
design by Graphic Genetic | hosting by Schmeitz Computer & Network Service