20 oktober 2021

Winkelwagen

De winkelwagen is leeg

Jaarverslagen 2016

Jaarverslagen 2016

Dit zijn de jaarverslagen van 2016 van het bestuur en de commissies van de Beagle Club Nederland. (BCN). De jaarverslagen worden ook gepubliceerd worden in de Beagle Bode.

Bestuur:
Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft dit jaar elf keer vergaderd, op de volgende datums: 13 januari, 10 februari, 9 maart, 6 april, 11 mei, 29 juni, 24 augustus, 14 september, 12 oktober, 9 november en 14 december 2016.

Tijdens de bestuursvergaderingen wordt alle ingekomen post en e-mail behandeld, beleid voor de activiteiten uitgestippeld en de landelijke regelgeving besproken.
Tijdens enkele vergaderingen hebben we samen gezeten met de Nederlandse Brakken Club om het onderzoek voor de mogelijke samenwerking uit te werken en te bespreken.
Daarnaast hebben we als bestuur ook in 2016 weer tweemaal een Jongehondendag, het Beagle- en BrakkenSpektakel en de Kampioenschapsclubmatch georganiseerd.

Bestuurswisseling
Kees Versluis heeft aangegeven niet verder te gaan in het bestuur van de BCN en is per direct gestopt met zijn werkzaamheden. We hebben versterking gekregen van Petra Schmitz. Zij zal zich ad interim bezig houden met evenementen. Zij zal officieel tijdens de ALV van 2017 voorgedragen worden.
Arno Ellens (secretariaat) en Maarten Schmeitz (Media) waren periodiek aftredend, maar hebben zich beiden herkiesbaar gesteld. Ze zijn tijdens de ALV unaniem herkozen.

w.g. Maarten Schmeitz

Kynologische Activiteiten
Onze Kampioenschapsclubmatch (KCM) vond dit jaar plaats op 18 september. Tijdens deze KCM werden de honden gekeurd door Mevr. S. Weber-Martegani.
Ook hebben we dit jaar weer twee Jongehondendagen georganiseerd. Deze dagen werden beide goed bezocht.
Verder hadden we op 5 juni het Beagle- en BrakkenSpektakel. Door het extreem warme weer was de opkomst lager dan andere jaren. We willen onze sponsoren bedanken voor alle giften en prijzen.

w.g. Lilian Koolen

Media
De media van de BCN hebben tot doel om fokkers, leden en niet-leden te voorzien van informatie over de Beagle en de BCN.

De Beagle Bode
Voor de Beagle Bode zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers die ons willen ondersteunen. Dit kan zijn door: correctiewerk, verslagen/foto’s maken van evenementen, etc. Hiervoor kun je altijd met ons contact opnemen.

Website
Afgelopen jaar heeft de website 85.000 bezoekers gehad. Dit is 7% minder dan in 2015. Deze daling is te verklaren doordat er steeds meer mensen via Facebook het nieuws volgen.
Deze 85.000 bezoekers hebben ongeveer 308.000 pagina’s bezocht. De meest bezochte pagina’s zijn: Erkende Fokkers (40.000 (+15%)), Ras en Puppy Informatie (32.000 (+36%)), Herplaatsing (15.000 (-14%)).
Ook de Facebookpagina heeft een groei doorgemaakt. We hebben momenteel meer dan 2200 ’Likes’.

w.g. Maarten Schmeitz

Pup- en Ras informatie
Wij krijgen drie a vier keer per week een aanvraag voor een pup.
Ook wordt veel gevraagd naar informatie over aanschaf van een pup.
Wij hebben verschillende fokkers geholpen met het doorsturen van eventuele kopers.
Graag wil ik de aandacht vestigen op de informatie, daar wordt veelvuldig over gemaild.
Het zou daarom prettig zijn als er een informatiemap komt over de Beaglepup.
Als iedere fokker informatie welke interessant is voor nieuwe pupkopers opstuurt dan kunnen wij dat bundelen en daar een informatiemap van maken voor eventuele nieuwe pupkopers.

w.g. Wiebe Oosterhof

Ledenadministratie
In het algemeen zien we een licht dalende trend over het totale ledenaantal. In 2017 hebben we 229 aanmeldingen ontvangen maar daar stonden 257 opzeggingen tegenover.
Hierbij moet vermeld worden dat van de inschrijvingen die via de fokkers binnengekomen zijn ongeveer 20% lid blijft van de club. 

w.g. Lilian Koolen

Beagle Boetiek
In 2016 zien we een kleine daling van de omzet ten opzichte van 2015. De omzet van de boetiek is uitgekomen op € 3391,-.
Sinds de overname van de Beagle Boetiek ben ik bezig het assortiment te vernieuwen. Dit zullen we in 2017 blijven doen. Daarnaast zullen we dit jaar gaan kijken of we de kosten verder kunnen beperken.
Wederom is afgelopen jaar de mini mobiele Beagle Boetiek aanwezig geweest bij enkele wandelingen. Helaas vallen de verkopen heel erg tegen en daarom is per 1 januari 2017 de mobiele Beagle Boetiek opgeheven. Uiteraard kunnen onze producten gewoon op de website besteld worden en zullen we ook weer te vinden zijn op alle BCN evenementen.
Een leuke ontwikkeling is wel dat we in 2016 op een evenement hebben gestaan dat buiten de BCN om georganiseerd was. Hopelijk zal dit in 2017 vaker gebeuren.
We gaan proberen om, na de daling van de omzet afgelopen jaar, dit jaar de omzet weer te laten stijgen. Er zal meer reclame gemaakt gaan worden als er nieuwe producten zijn en we zullen dit jaar met enige regelmaat acties gaan houden.
Tot snel in de webshop of op een van de evenementen van de BCN!

w.g. Ivo Frenken

Wandelingen
Dit jaar was er weer veel wandelplezier te vinden.
Het begin was stroef voor de drie landelijke wandelcoördinatoren.
In de Beagle Bode stond bij contactpersoon wandelcoördinator Sandy Wong met het telefoonnummer van Joke Visscher. Op de Beagle site stond heel lang bij wandeltips Wiebe Oosterhof. Bij wandeling organiseren het zelfde verhaal. Het goede nieuws is dat het in december in orde was.
Ootmarsum is niet terug op de lijst gekomen. Misschien wil er toch iemand het overdenken en is een van de coördinatoren bereid om daarvoor naar het Twentse land te rijden als voorbereiding.
Er zijn weer verschillende wandelingen gestart in 2016.
In maart was er een nieuwe wandeling in Ouddorp, deze is goed bezocht. Hartelijk dank aan de initiatiefnemers en ook dank aan diegene die hielpen.
Ik ben zelf in Roden geweest bij de 20e Ot en Sien wandeling, heerlijk was het.
Ik heb de dag ervoor zaterdag 25 juni 2016 in Oranjewoud meegelopen met de Noordelijke Beagles.
Ook terug van weggeweest, de Dobbeplas/Nootdorp wandeling.
Het wandelweekend was ook weer een succes, dit was inmiddels alweer voor de 9e keer.
Er waren 62 volwassenen, 7 kinderen en 44 Beagles.
De aanmeldingen voor de tiende editie van het weekend komen al binnen.

w.g. Cor Sluyter

Herplaatsing
De herplaatsing is gedurende het jaar door ondergetekende overgenomen van Corry van Herk. Ik wil Corry bedanken voor haar werkzaamheden.
De werkwijze die de BCN altijd heeft gehanteerd is dat de herplaatsing een service is voor leden van de BCN. Men dient een half jaar lid te zijn alvorens men een hond kan aanbieden voor herplaatsing. Eén van de redenen hiervoor is dat wij niet willen dat de BCN de herplaatsservice moet verlenen aan mensen die ‘even’ lid worden om zo hun hond eenvoudig (en goedkoop) te kunnen herplaatsen.
In 2016 vanaf juni, sinds ik de herplaatsing heb overgenomen van Corry, zijn er twee Beagles aangeboden voor herplaatsing waarvan de eigenaren lid zijn van de BCN.
De eerste was een Beagle reu van nog geen jaar, na een proef weekend, hadden de ’toekomstige’ eigenaren toch geen interesse. Niet omdat de reu niet geschikt was, maar voor hun gevoel ging hun eigen Beagle er dan op achteruit. Daarna nog een andere familie voorgesteld. Met deze familie was geen klik. Uiteindelijk hebben de eigenaren van de reu besloten om de reu toch niet te herplaatsen.
De tweede Beagle was een teef. De eigenaren telefonisch gesproken, afgesproken dat deze familie het formulier van de website gingen invullen. Een paar dagen later hebben de eigenaren via via een nieuw thuis gevonden voor de Beagle.
Van negen honden welke zijn aangeboden voor herplaatsing, voldeden de eigenaren niet aan de eis van het lidmaatschap. Wij hebben deze mensen (en honden) dus niet verder kunnen helpen. Daarvan was een aanmelding om te helpen zoeken voor een nieuw thuis voor een Beagle van net een jaar die in het asiel verbleef. Uiteindelijk heeft deze reu buiten de BCN om een nieuw thuis gevonden.
144 gezinnen hebben zich in 2016 aangemeld om een herplaatser op te nemen. In december 2016 heb ik iedereen die zich voor 1 november 2016 heeft aangemeld een mail gestuurd of ze nog steeds interesse hebben in een herplaats Beagle. Daar heb ik maar een paar reacties op terug gehad, dat ik of mensen mocht verwijderen of dat ze nog steeds op de lijst wilden blijven staan.
Op de lijst met geïnteresseerden staan nu 35 gezinnen. Deze personen hebben gereageerd op mijn mail met het bericht dat ze op de lijst willen blijven staan.

w.g. Marieke van der Weide

Helpdesk
Er werd dit jaar ook weer regelmatig gebruik gemaakt van de helpdesk. Zowel via de mail als per telefoon wist men de helpdesk te vinden.
De vragen gaan over de aanschaf van een Beagle, tot het doorgeven van een verhuizing. 
Wij hopen ook in 2017 de mensen die belangstelling hebben voor een Beagle of die er vragen over hebben, kunnen helpen met onze antwoorden.

Namens het bestuur, Maarten Schmeitz, Bestuurslid Media
Nieuw in de Boetiek

In de aanbieding

29,95 € stuk Herenfleecevest

(C) Beagle Club Nederland
design by Graphic Genetic | hosting by Schmeitz Computer & Network Service