04 februari 2023

Winkelwagen

De winkelwagen is leeg

Financieel jaarverslag en overzicht 2015

Het jaar 2015 hebben we met een positief saldo van € 2.523,82 kunnen afsluiten. 

Financieel Jaarverslag 2015 

Het jaar 2015 hebben we met een positief saldo van € 2.523,82 kunnen afsluiten. 

De volgende zaken waren o.a. van invloed op het saldo: 

  • De ontvangen contributie is nagenoeg hetzelfde als vorig jaar. 
  • De fokkersleden hebben € 2350 extra opgeleverd. Hiervan neemt ongeveer een 1/3 na een jaar een lidmaatschap. 
  • Door de dalende rentepercentages bij de banken hebben we wederom minder rente op onze spaarrekeningen ontvangen. 
  • Voor de leden- en financiële administratie zijn nieuwe laptops aangeschaft. 
  • Ondanks de toenemende verzendkosten hebben we de Beagle Bode ruim binnen de begroting weten te houden. 
  • De Beagle Boetiek heeft zoals verwacht, door het wegvallen van de opslagkosten, een positief saldo van ruim € 1000 laten zien. 
  • De Kynologische zaken en activiteiten hebben we nagenoeg binnen de begroting weten te houden. 
    Dit is ook te danken aan onze samenwerking met de Nederlandse Brakkenclub.

Ook voor komend jaar hebben een sluitende begroting gemaakt zonder de reserves aan te hoeven aanspreken. De begroting voor 2016 ziet het Bestuur als realistisch maar ook zeer uitdagend. 
We weten niet hoe de prijzen zich in 2016 gaan ontwikkelen. In oktober hebben we hier meer inzicht in. 
Dan weten we ook of we (Het Bestuur) onderstaande prijswijziging voor 2017 moeten doorvoeren.

MOGELIJKE AANPASSING TARIEVEN M.I.V. 2017
Lid met Incasso €       30,00 was € 29,50
Lid met factuur €       32,00 was € 31,00
Gezinslid incasso €       10,00 was € 9,50
Gezinslid factuur €       11,00 was € 10,50
Administratiekosten €       10,00 was € 10,00
Toeslag lid buitenland €         5,00 was € 3,50
Uitgebreide fokkerslijst (incl. Puppybemiddeling) €     125,00 was € 100,00
Verkorte fokkerslijst €       62,50 was € 50,00
Puppybemiddeling €       15,00 was € 12,50
Herplaatsing €       45,00 was € 40,00
Aankeuring (2x) €     175,00 ongewijzijgd
Jongehondendag €       15,00 was € 12,50
KCM Baby en veteraan gratis ongewijzijgd
KCM Puppy €       20,00 ongewijzijgd
KCM 1e 2 honden €       35,00 ongewijzijgd
KCM elke volgende hond €       30,00 ongewijzijgd
KCM Juniorhandeling koppelklas en fokgroep gratis ongewijzijgd
Extra toegangsgeld €         2,50 ongewijzijgd
Niet leden toeslag NL €         7,50 ongewijzijgd
Niet leden toeslag buiten NL €       15,00 ongewijzijgd
Voorschot aanhangig maken geschil Geschillen Commissie €     250,00 was € 100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIEEL OVERZICHT 2015 
Nieuw in de Boetiek

In de aanbieding

29,95 € stuk Herenfleecevest

(C) Beagle Club Nederland
design by Graphic Genetic | hosting by Schmeitz Computer & Network Service