04 februari 2023

Winkelwagen

De winkelwagen is leeg

Jaarverslagen 2015

Jaarverslagen 2015 van het bestuur en van de commissies van de Beagle Club Nederland (BCN)

Dit zijn de jaarverslagen van 2015 van het bestuur en van de commissies van de Beagle Club Nederland. (BCN).

Bestuur

Bestuursvergaderingen

Het bestuur heeft dit jaar negen keer vergaderd: 14 januari, 11 februari, 11 maart , 15 april, 13 mei, 19 augustus, 16 september, 14 oktober, 11 november 2015. 
Tijdens de bestuursvergaderingen wordt alle ingekomen post (e-mail) behandeld, beleid voor de activiteiten uitgestippeld en de landelijke regelgeving besproken. In april hebben we samen met een aantal afgevaardigden van de Brakkenclub vergaderd, om de voorbereiding te doen voor het Beagle en Brakkenspektakel op 7 juni 2015. 
Het afgelopen jaar is ons Verenigings Fokreglement goedgekeurd door de Raad van Beheer. 

Bestuurswisseling
Anja Mes heeft aangegeven te willen stoppen als secretaris. 
Arno Ellens heeft zich kandidaat gesteld. Tijdens de ALV op 8 april 2015 is Arno Ellens officieel benoemd tot secretaris. 
Het eerste termijn van de voorzitter Sierdtje Oosterhof liep af. Zij heeft zich opnieuw beschikbaar gesteld en is unaniem gekozen. 

Kynologische Zaken
In 2015 is de Kynologische Commissie tweemaal bij elkaar gekomen.
Zoals ieder jaar worden dan onder andere de resultaten van de Jongehondendagen besproken en wordt het bestuur daarna geadviseerd over deze resultaten. Waar nodig hebben fokkers een advies gekregen om een eventuele combinatie niet te herhalen. 
Er zijn 2 fokkersbijeenkomsten gehouden, één in de vorm van een overleg en één in de vorm van een lezing over het gebit, door een gespecialiseerde dierenarts. Tijdens een overleg spraken wij met elkaar over algemene zaken in de kynologie (zoals het Fairfokplan van de Raad van Beheer) maar natuurlijk ook over zaken die alleen de Beagle betreffen, zoals erfelijke aandoeningen, het uitvoeren van gezondheidstests, e.d. 
Er zijn verschillende nestbezoeken geweest. Ook dit jaar was alles weer prima in orde bij de fokkers die zijn bezocht. 

Kynologische Activiteiten 

Onze Kampoenschapsclubmatch (KCM) vond dit jaar plaats op 6 september. Tijdens deze KCM werden de honden gekeurd door dhr. R Lindholm.
Ook hebben we dit jaar weer 2 Jongehondendagen georganiseerd. Tijdens de 2e Jongenhondendag hebben we geprobeerd, door diverse standhouders uit te nodigen, ook deze dag wat aantrekkelijker te maken. Dit is goed gelukt, volgens de geluiden die we binnen gekregen hebben. 6 Juni was weer het BeagleSpektakel. Het weer was geweldig! Wij als organisatie genoten van alle aanwezigen en alle honden die enthousiast deelnamen aan alle activiteiten.
Tevens willen we ook onze sponsoren bedanken voor alle giften en prijzen. 

Media (Maarten Schmeitz)
De media van de BCN hebben tot doel om fokkers, leden en niet-leden te voorzien van informatie over de Beagle en de BCN. 

De Beagle Bode
Voor de Beagle Bode zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers die ons willen ondersteunen. Ondersteunen kan zijn door: correctiewerk, verslagen/foto’s maken van evenementen, etc. 

Website
Sinds het begin van dit jaar is de nieuwe website van de BCN online. Hierdoor is het beheer vereenvoudigd en hebben we ruimte gekregen om de artikelen en foto’s langer online te laten staan. 
Afgelopen jaar heeft de website 92.408 bezoekers gehad. Dit waren er ongeveer 5.000 (5%) meer dan het jaar 2014. Hierdoor kunnen we aangeven dat het gebruik van de website een lichte stijging laat zien. 
Deze 92.408 bezoekers hebben ongeveer 316.706 pagina’s bezocht. De meest bezochte pagina’s zijn: Erkende Fokkers (34.000), Ras en Puppy Informatie (23.000), Herplaatsing (17.000). 
Ook de Facebook pagina heeft een groei doorgemaakt, Momenteel hebben we meer dan 1800 ’Likes’. 

Ras en Puppy informatie
Dit jaar is er veel belangstelling geweest voor een Beaglepup, maar er waren niet veel pups voor bemiddeling. 
Daarom zijn de meeste aanvragen beantwoord door de fokkers te bellen of te mailen en te vragen of ze nog pups hadden of wanneer ze pups verwachtten. 
Wel is het goed om eerst de ras en puppy informatie brochure aan te vragen. Daar wordt ook geregeld naar gevraagd, zodat je weet hoe het karakter van een Beagle ongeveer is. 

Ledenadministratie (Lilian Koolen)
Afgelopen jaar zijn we begonnen om de mensen die een pup kopen bij een van onze erkende fokkers, aan te melden als ’fokkerslid’. Als fokkerslid krijg je 4x de Beagle Bode en kun je proeven aan het lidmaatschap. 
De laatste 2 kwartalen hebben we de eerste leden aangeschreven waarvan het jaar om was. Van de aangeschreven personen bleef ongeveer 1/3 lid. 
Het totaal aantal leden van de BCN stond op 1 januari dan ook op 1083. Dit is een afname van ongeveer 90 leden. 

Beagle Boetiek (Ivo Frenken)
Mijn eerste jaar als beheerder van de Beagle Boetiek zit erop. Met op de achtergrond soms hulp van de vorige beheerder, kunnen we stellen dat dit jaar goed verlopen is. 
In 2015 hebben we een groei doorgemaakt met de boetiek. Na een aantal jaren een daling te hebben gehad, is de omzet ten opzichte van 2014 gestegen en uitgekomen op € 4137. 
Sinds januari 2015 zijn de goederen van de Beagle Boetiek niet meer opgeslagen in een citybox. Hierdoor is een van de grootste kostenposten weggevallen. Daarnaast hebben we een nieuwe website gekregen die ook een kostenbesparing opgeleverd heeft. Met deze nieuwe website en het promoten van nieuwe producten op Facebook heeft de verkoop via internet een impuls gekregen. Hopelijk kunnen we deze groei in 2016 vasthouden.
Wederom is afgelopen jaar de mini mobiele Beagle Boetiek aanwezig geweest bij enkele wandelingen. Hoewel de verkopen toch nog tegenvallen, zal de mobiele Beagle Boetiek ook dit jaar bij enkele wandelingen aanwezig zijn.
Ik hoop de omzet in 2016 verder te zien groeien. Uiteraard zullen ook in 2016 weer een aantal nieuwe artikelen toegevoegd worden en zullen we het bedrukken van textiel gaan uitbreiden. Houd de website in de gaten om deze artikelen niet te missen.
Uiteraard zal de Beagleboetiek weer bij alle grote evenementen aanwezig zijn. Tot ziens!

Wandelingen (Wiebe Oosterhof)
Dit jaar was er weer veel wandelplezier te vinden.
Met grote dank aan alle wandelcoördinatoren die 2015 voor u en de Beagles weer mooie wandelingen hadden uitgezet.
Helaas hebben wij dit jaar Ootmarsum op de lijst moeten missen. Ik hoop dat die in 2016 weer op de lijst staat.
Er zijn alweer verschillende wandelingen georganiseerd in 2016 die goed bezocht zijn.
De regio-coördinatoren die dit mogelijk maken zijn tevreden over de opkomst.
Tevens willen wij proberen om het wandelen ook in het noorden van het land van de grond te krijgen. Er wordt in het noorden alvolop gewandelde maar dat gaat spontaan via Facebook ’de noordelijke Beagles’. Ik hoor daar een heleboel positieve reacties op. Misschien is er iemand die regiocoördinator wil worden. Daar gaan we mee bezig. We proberen het land af te dekken met mooie wandelingen voor u en de Beagles.
Het wandelweekend was ook weer een succes. Dit was inmiddels alweer de 8e keer. Er waren 50 volwassenen, 6 kinderen en 36 Beagles. De spelletjes waren er natuurlijk ook en die waren ten opzichte van een jaar eerder weer heel anders. Tevens hebben wij op veler verzoek weer bingo gespeeld met mooie prijzen. Zoals velen van jullie hebben kunnen zien is de minicoursing elektrisch geworden met dank aan Remco Kamstra. Het weekend was weer een groot succes en de aanmeldingen voor 2016 komen alweer binnen.

Herplaatsing (Corry van Herk)
De herplaatsing is gedurende het jaar door ondergetekende overgenomen van Marijke en Hans de Jong. Ik wil Marijke en Hans bedanken voor hun werkzaamheden, welke zij met passie voor honden en eigenaren hebben uitgevoerd.
De werkwijze welke de BCN altijd heeft gehanteerd is dat de herplaatsing een service is voor leden van de BCN. Men dient een half jaar lid te zijn alvorens men een hond kan aanbieden voor herplaatsing. Eén van de redenen hiervoor is dat wij niet willen dat de BCN de herplaatsservice moet verlenen aan mensen die ‘even’ lid worden om zo hun hond eenvoudig (en goedkoop) te kunnen herplaatsen.
Sinds 2014 kan men wél honden zonder stamboom aanbieden, dit omdat de BCN een vereniging is van alle Beagles (mét en zonder stamboom) en het leek vreemd te zijn dat alleen stamboomhonden voor herplaatsing in aanmerking komen. Het is immers een service voor alle leden.
In 2015 is er tijdens mijn ‘dienst’ één hond geplaatst bij een nieuwe eigenaar. Het betrof een reu met prooidrift en een bijtverleden naar de eigenaren. Deze reu woont inmiddels in Rotterdam. Hij gaat mee met een uitlaatservice en gedraagt zich prima in en buiten het huis! Dit heeft natuurlijk wel wat energie gekost van de nieuwe eigenaar die gedurende dat proces in contact bleef met de oude eigenaar voor tips over het karakter van de hond. Een prachtige samenwerking met positief resultaat.
Er zijn twee honden voor herplaatsing aangeboden waarvan de eigenaren uiteindelijk toch niet hebben doorgezet. Zij zijn aan de slag gegaan met een gedragsdeskundige.
Er worden telefonisch vaak vragen gesteld over de herplaatsing. Wil men graag een herplaatser, dan wordt men doorverwezen naar de website voor het invullen van de formulieren. Ook veel mensen bellen dat zij hun Beagle willen herplaatsen, maar meestal voldoen de eigenaren niet aan de eis van het lidmaatschap. Wij hebben deze mensen (en honden) dus niet verder kunnen helpen.
96 gezinnen hebben zich aangemeld om een herplaatser op te nemen. Hiervan staan er nog 24 op de wachtlijst. De anderen hebben aangegeven via een andere weg een hond te hebben gevonden, soms een Beagle maar vaak ook een heel ander ras. Of zij hebben aangegeven toch geen hond te willen.

Helpdesk
Er werd dit jaar ook weer veelvuldig gebruik gemaakt van de helpdesk.
Zowel via de mail als per telefoon wist men de helpdesk te vinden. De vragen zijn o.a, over het gedrag van de Beagle, men wil graag een pup, e.d. 
Ten slotte gaan we met goede moed het nieuwe jaar in en hopen dat we weer veel mensen te kunnen helpen met al hun vragen over ons ras. 
Nieuw in de Boetiek

In de aanbieding

29,95 € stuk Herenfleecevest

(C) Beagle Club Nederland
design by Graphic Genetic | hosting by Schmeitz Computer & Network Service