06 oktober 2022

Winkelwagen

De winkelwagen is leeg

Jaarverslagen 2014

Dit zijn de jaarverslagen van 2014 van het bestuur en van de commissies van de Beagle Club Nederland (BCN).

Bestuur:

Bestuursvergaderingen:
Er zijn dit jaar elf bestuursvergaderingen geweest. Tijdens de bestuursvergaderingen wordt alle ingekomen post (e-mail) behandeld. Tevens wordt hier beleid en organisatie van activiteiten uitgestippeld en de (nieuwe) landelijke regelgeving besproken.

Bestuurswisselingen:
Afgelopen zomer heeft Anja Mes besloten haar functie als secretaris neer te leggen in verband met persoonlijke omstandigheden. We hebben Arno Ellens als opvolger gevonden. Arno zal in de komende ALV officieel voorgesteld worden.

ALV 9 april 2014:
Tijdens deze ALV zijn diverse zaken besproken, zoals o.a. de aanpassingen van de contributie voor 2015. Tevens hebben we voor de eerste maal een ledenraadpleging voor de Kynologische Commissie gehad. Ook voor de kynologische commissie is een beleid gemaakt en een ’periodiek aftredingsschema’.

Kynologische Zaken:
In 2014 is de Kynologische Commissie, driemaal bij elkaar gekomen.
Belangrijk onderdeel is het bespreken van de resultaten van de Jongehondendagen welke zijn gehouden op 29 juni 2014 en 9 november 2014. Het Bestuur is daarna geadviseerd over deze resultaten. Daarnaast is er, aan de hand van deze resultaten, gesproken over het totaalbeeld van de jonge honden in 2014. Deze aandachtspunten zijn gedeeld met de fokkers.
Er waren 4 fokkersbijeenkomsten gepland. Helaas moest er één worden afgezegd door te weinig animo onder de fokkers en één door persoonlijk omstandigheden van Corry van Herk  (bestuurslid kynologische zaken). Om die reden zal het minimaal aantal bezochte bijeenkomsten door onze fokkers niet worden bepaald. Aan het wel of niet bezoeken van de bijeenkomsten in 2014 zijn dus geen consequenties verbonden.
Door diverse omstandigheden zijn er te weinig nestbezoeken geweest. De fokkers welke zijn bezocht hebben hun zaken prima op orde.

Kynologische Activiteiten:
Onze Kampioenschapsclubmatch (KCM) vond plaats op 7 september 2014. Tijdens deze KCM werden de honden gekeurd door dhr. T. Viets.
Ook hebben we weer twee Jongehondendagen georganiseerd. Deze waren op 29 juni en 9 november 2014. Tijdens de tweede Jongehondendag van dit jaar zijn we een samenwerking aangegaan met de Brakken Club. Op 29 juni vond ook weer het BeagleSpektakel plaats. Tussen de buien door was het lekker weer. Ondanks het weer hebben we als organisatie genoten van alle aanwezigen en alle honden die enthousiast deelnamen aan alle activiteiten. Tevens willen we ook onze sponsoren bedanken voor alle giften en prijzen.

Media:
Het bestuurslid Media van BCN heeft tot doel om fokkers, leden en niet leden te voorzien van informatie over de Beagle en de BCN.

De Beagle Bode:
Voor de Beagle Bode zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers die ons willen ondersteunen. Ondersteunen kan zijn door: correctiewerk, verslagen en/of foto’s maken van evenementen etc.

Website:
Sinds het begin van 2015 is de nieuwe website van de BCN online. Hierdoor is het beheer vereenvoudigd en hebben we ruimte gekregen om de artikelen en foto’s langer online te laten staan.
Afgelopen jaar heeft de website 87.903 bezoekers gehad. Dit waren er ongeveer 2.000 meer dan het jaar 2013. Hiermee kunnen we aangeven dat het aantal bezoekers stabiel gebleven is. Deze 87.903 bezoekers hebben ongeveer 323.000 pagina’s bezocht. De meest bezochte pagina’s zijn: Pupinfo (33.000), Fokkerslijst (31.000) en Herplaatsing (18.000).
Ook de Facebookpagina heeft een groei doorgemaakt, momenteel hebben we meer dan 1200 likes.

Ras- en Puppy-informatie:
Ook in 2014 is er veel belangstelling voor een Beaglepuppy. Er zijn verscheidene puppy’s geweest voor bemiddeling. Er is veel vraag naar een puppy en daarom wordt er snel een nieuwe puppy-eigenaar gevonden.
De mensen willen wel graag een fokker dicht bij hen in de buurt maar dan moeten ze wel lang willen wachten of veel geluk hebben. Helaas moet er toch vaak een eind voor gereden worden en uiteindelijk neemt men dan zo’n lieve kleine puppy mee naar huis.
Voor de meeste aanvragen voor een puppy wordt het een doorverwijzing naar de fokkers om te vragen of er nog puppy’s zijn of worden verwacht.
Voor rasinformatie wordt geregeld om de informatiebrochure gevraagd.
(Jennie Ekkelkamp-Drenth)

Beagle Boetiek:
In 2014 zien we een kleine daling van de omzet ten opzichte van 2013. De omzet van de boetiek is in 2014 gestabiliseerd op € 3.517.
Sinds januari 2012 zijn de goederen van de BeagleBoetiek opgeslagen in een Citybox. De kosten hiervoor zijn behoorlijk te noemen.
In 2014 is er gestart met een mini mobiele boetiek. Hoewel er bij wandelingen veel vraag is naar de BeagleBoetiek vallen de verkopen toch nog tegen. Wellicht dat de verkoop bij de wandelingen in 2015 beter zal gaan.
Door de hoge kosten van de Citybox heb ik begin 2014 besloten om uiterlijk eind 2014 te stoppen met de BeagleBoetiek. Het geeft geen voldoening als bijna al het resultaat op gaat aan de kosten van de Citybox.
In Ivo Frenken hebben wij een goede opvolger gevonden voor de Beagle Boetiek. Ivo heeft de spullen thuis staan, waardoor we vanaf 2015 weer een goed resultaat kunnen verwachten.
Uiteraard blijf ik wel als vrijwilliger betrokken bij de BCN. Tot ziens!
(Remco Kamstra)

Wandelingen:
De wandelingen zijn het afgelopen jaar goed bezocht en als zeer prettig ervaren. De wandeling in Ootmarsum vond het afgelopen jaar alweer voor de tiende keer plaats.
Ook zijn de routes in het zuiden weer goed bezocht en lopen ze door mooie stukken natuur. De Edesche Heidewandeling werd ook alweer voor de 10e keer gehouden. De uitnodigingen die altijd keurig op tijd worden aangeleverd, worden op onze website geplaatst.
Over het Wandelweekend kan ik kort zijn. Daar was ik dit jaar niet aanwezig omdat wij een nestje Beagles hadden.
In het nieuwe jaar hoop ik weer veel mails te ontvangen met de vraag om een wandeling te plaatsen op de website. De Lonnekermeer Beaglewandeling, dit jaar in februari ook voor de 10e keer, staat er aan te komen en zo staan er al weer veel wandelingen op onze vernieuwde website; mogelijkheden genoeg om van de natuur te genieten met alle Beaglevrienden.
Ps. Graag wil ik een ieder vragen om wanneer zij hun Beagle(s) niet onder appel hebben, deze dan niet los te laten lopen omdat het erg vervelend is als men moet wachten omdat er honden moeten worden gezocht. Voorts wil ik vragen om goed schoeisel te dragen.
(Wiebe Oosterhof, ad interim wandel coördinator.)

Herplaatsing:
Het werk van de afdeling Herplaatsing werd tot 4 april 2014 door Tineke Perfors gedaan. Op deze datum volgden wij haar op. De rapportage valt om die reden in twee delen uiteen.
1 januari 2014 tot 4 april 2014: deze relatief korte periode werd de hulp van de BCN drie maal ingeroepen. Uit de beschikbare informatie blijkt niet dat dit tot een feitelijke herplaatsing heeft geleid.
4 april 2014 tot 1 januari 2015: als uitgangspunt bij ons handelen heeft het belang van de hond steeds centraal gestaan. Wij zijn in deze periode door 61 mensen benaderd omdat zij een herplaatser zochten. Genoemd uitgangspunt betekent dat wij 5x mensen hebben moeten melden dat zij niet voor een hondje via ons in aanmerking kwamen. De redenen varieerden van het bieden van voor de hond onwenselijke leefomstandigheden, zoals te lang alleen zijn en onvoldoende uitlaten. Met alle bellers werden hun wensen doorgenomen (o.a. leeftijd en geslacht van de hond, de voorkeur voor een twee- of een driekleur). Ook de vraag in hoeverre de stamboom een must was, kwam aan de orde, 47 van de 56 mensen gaven aan hier geen waarde aan te hechten. Steeds werd door ons nagegaan of de aanvrager lid is van de BCN. Dit was veertien maal het geval; zij bleken al eerder een Beagle te hebben gehad. Bij de overige 42 werd bepleit dit lidmaatschap aan te gaan. Informatie, opgetekend uit de Beagle Bode, leert dat deze vorm van ledenwerving in drie gevallen (stand per ultimo november 2014) tot een concreet (positief) resultaat heeft geleid.
In deze verslagperiode zijn ons 35 honden aangeboden. Hiervan hadden er 13 een stamboom. Daarvan bleken er acht te zijn gefokt door een, door de BCN erkende, fokker. Van genoemde 35 honden zijn er 24 door ons herplaatst, vier keer werd de hond alsnog door zijn eigenaar herplaatst en vier keer werd het verzoek tot herplaatsing ingetrokken. Voor drie honden geldt dat het bemiddelingstraject op 31 december 2014 nog niet was afgerond.
Tenslotte:Wat ons is opgevallen, is dat in slechts drie gevallen de eigenaar liet weten in geval van herplaatsing de toegestane maximum vergoeding (€ 150,00) te zullen verlangen. De overige 32 eigenaren gaven aan dat zij het belangrijker vonden dat hun hond ’een goed nieuw mandje’ zou krijgen.
(Marijke de Jong en Hans Groot)

Vakantieopvang:
Jaarverslag 2014 door de Vakantievrouw van de BCN.
De laatste drie maanden van 2014 heb ik telkens een oproep gedaan en dan ook nog telkens voor het zelfde hondje. Tot nu toe geen enkele reactie ontvangen.
Ook vanaf januari tot en met oktober 2014 maar 25 oproepen waarvan drie hondjes via mij zijn geplaatst bij mensen die ingeschreven staan in mijn bestand. De rest van de oproepen zijn in een kennel of toch maar via kennissen of buren opgevangen.
De reden? Er kwamen geen reacties voor mijn oproepen. Ja, als ik een spoedoproep doe, dan komen er ineens wel reacties. (Terwijl in 2013 toch wel een keer zoveel oproepen werden gedaan en ook veel meer werden honden werden geplaatst.)
Toch heb ik 125 adressen in mijn bestand staan, Deze mensen hebben zich spontaan opgegeven om hondjes een fijne tijd te bezorgen tijden de afwezigheid van de eigenaren.
Hopelijk is 2015 weer een goed jaar. Ik blijf mijn best doen om alle hondjes op een goed vakantieadres te krijgen.
(Roelie Bouwers)

Helpdesk:
Er werd dit jaar ook weer veelvuldig gebruik gemaakt van de helpdesk. Zowel via de mail als per telefoon wist men de helpdesk te vinden.
Ten slotte: we gaan met goede moed het nieuwe jaar in en we hopen dat we weer veel mensen kunnen helpen met al hun vragen over ons ras.

Namens het bestuur,
Maarten Schmeitz, bestuurslid Media
Nieuw in de Boetiek

In de aanbieding

29,95 € stuk Herenfleecevest

(C) Beagle Club Nederland
design by Graphic Genetic | hosting by Schmeitz Computer & Network Service