06 oktober 2022

Winkelwagen

De winkelwagen is leeg

Samenvatting jaarverslagen 2013 Beagle Club Nederland

Dit is het gecomprimeerde jaarverslag 2013 van het bestuur en de commissies van de Beagle Club Nederland (BCN).

Bestuur:

Bestuursvergaderingen:
Er is dit jaar elf keer vergaderd. De vergaderingen vonden plaats op: 9 januari, 13 februari, 13 maart, 10 april, 18 april, 22 mei, 26 juni, 21 augustus, 9 oktober, 6 november en 11 december.
Tijdens de bestuursvergaderingen wordt alle ingekomen post (e-mail) behandeld, beleid voor de activiteiten uitgestippeld en de landelijke regelgeving besproken.

Bestuurswisselingen:
Tijdens de bestuursvergadering van 18 april is Anja Mes voorgedragen als nieuwe secretaris. Yvon Houwen heeft te kennen gegeven, wegens tijdgebrek, te willen stoppen met haar werkzaamheden voor het secretariaat.

Algemene Ledenvergadering (ALV) 18 april 2013:
Tijdens de ALV op 18 april 2013 is Anja Mes benoemd tot secretaris. Zij volgt hiermee Yvon Houwen op. Yvon is bedankt voor haar werkzaamheden als secretaris voor de BCN. Zij blijft nog wel werkzaam in de kynologische commissie van de BCN. Ook is Maarten Schmeitz aangenomen als bestuurslid Media.

Besluiten:
Op 1 maart 2013 is de club van 100 opgericht, dit zijn sponsoren die de BCN extra financieel ondersteunen. Dit besluit is aangenomen door het bestuur.

Kynologische Zaken:

In 2013 is de Kynologische Commissie, bestaande uit Theo Viets, Nicole Horsten, Elly Vervoort, Arno Ellens, Frans Brock en Yvon Houwen als commissieleden en Corry van Herk als bestuur vertegenwoordiger, viermaal bij elkaar gekomen.

Helaas hebben we het quotum van het 4 x per jaar organiseren van een fokkersbijeenkomst niet gehaald. Om die reden zal het minimaal aantal bezochte bijeenkomsten door onze fokkers niet worden bepaald. Aan het wel of niet bezoeken van de bijeenkomsten in 2013 zijn dus geen consequenties verbonden

Per september 2013 is er voor fokkers de verplichting hun fokdieren te laten testen op MLS en hun testresultaten in te sturen naar de BCN. Ook zijn er voorwaarden gesteld voor het fokken met eventuele dragers van deze ziekte. In de ALV van april 2013 hebben we daar met elkaar een besluit over genomen.

Kynologische Activiteiten:

Onze Kampioenschapsclubmatch (KCM) vond dit jaar plaats op 8 september. Tijdens deze KCM werden de honden gekeurd door mr. M. Mannucci uit Italië.
Er was een totaal van 59 honden ingeschreven.
We hadden voor de KCM een semiprofessionele fotograaf geregeld die de foto’s zou maken van de KCM. Echter toen de foto’s opgeleverd dienden te worden moest er een (fiks) bedrag betaald worden. Ook bleken de uitslagen voor de Beagle Bode niet juist verwerkt te zijn waardoor deze een bode later dan normaal pas gepubliceerd werden.

De Jongehondendagen zijn dit jaar georganiseerd op 9 juni en 10 november. In juni waren er 96 aanmeldingen en op 10 november 39. In verband met het lage aantal inschrijvingen van 10 november is de betreffende Jongehondendag maar een halve dag geweest.

Het BeagleSpektakel is tegelijk met de Jongehondendag op 9 juni georganiseerd. Het was een prachtige zonnige dag en gelukkig mochten wij veel mensen verwelkomen. Als organisatie hebben wij genoten van de deelname van de bezoekers aan de diverse sport- en spelonderdelen en het enthousiasme van onze vrijwilligers. Ook willen wij onze sponsors bedanken voor de giften waardoor we weer veel prijzen en presentjes konden uitreiken.

Media:

De media van de BCN hebben tot doel om fokkers, leden en niet leden te voorzien van informatie over de Beagle en de BCN.

De Beagle Bode:
Dit jaar hebben we een nieuwe DTP-er mogen verwelkomen. We heten Kim van der Stappen nogmaals welkom!

Website:
De website heeft qua lay-out weinig veranderingen ondergaan. Op de achtergrond wordt nog hard gewerkt aan de nieuwe site die op korte termijn online zal komen.
Afgelopen jaar heeft de site 86.106 bezoekers gehad. Dit waren er bijna 10.000 meer dan het jaar daarvoor.

We hebben in 2013 een Facebook pagina in gebruik genomen. Eind 2013 zaten we op ongeveer 700 likes.

Pup en Ras informatie:

In 2013 is er veel belangstelling geweest voor een Beaglepup. Er zijn 20 pups geweest voor bemiddeling.
Omdat er via pup info veel gevraagd wordt naar een pup, wordt er snel een pup eigenaar gevonden.
Toch willen de mensen wel graag een fokker dicht bij hun in de buurt. Helaas is dat niet vaak mogelijk en moet er een eind voor gereden worden.
Bij de meeste aanvragen voor een pup wordt het een doorverwijzing naar de fokkers om te vragen of er nog pups zijn of pups verwacht worden.
Voor ras informatie wordt er geregeld om de informatie brochure gevraagd.

Beagle Boetiek:

In 2013 zien we een behoorlijke daling van de omzet ten opzichte van 2012. De omzet van de boetiek kroop in 2012 nog langzaam omhoog, maar is in 2013 gedaald naar € 3.597.
Sinds januari 2012 zijn de goederen van de Beagle Boetiek opgeslagen in een City Box. De kosten hiervoor zijn behoorlijk te noemen.
Vooral de verkoop via de website is in 2013 afgenomen. Hopelijk gaat de nieuwe website dit jaar live zodat de verkoop wellicht een nieuwe impuls krijgt.
We hopen de omzet in 2014 weer te zien groeien. Uiteraard zullen er ook in 2014 weer een aantal nieuwe artikelen toegevoegd worden. Houd de website in de gaten om deze artikelen niet te missen. Om de verkoop tijdens wandelingen mogelijk te maken wordt er dit jaar gestart met een mini mobiele boetiek, zodat er tijdens wandelingen een aantal producten te koop zijn.

Wandelingen:

Ook dit jaar is er weer veel gewandeld. Er zijn nieuwe wandelingen bijgekomen en er is geprobeerd een wandeling in Drenthe op te starten. Dat is afgelopen jaar niet gelukt maar wordt het aankomend jaar weer geprobeerd.
Ook in het zuiden is weer veel gelopen in 2013.
De wandelingen die op onze site en in de Beaglebode staan zijn weer goed bezocht.

Het wandelweekend was weer een groot succes met de wandelingen en nieuwe spelletjes.

Tevens zijn in 2014 nieuwe hesjes aangeschaft met het BCN logo. Deze worden bij de wandelcoördinatoren aangeleverd.
Samen met Remco (Beagle Boetiek) hebben we gekeken hoe wij de Beagle Boetiek spullen kunnen verkopen zonder dat de boetiek er bij is. Wij gaan verschillende spullen in kisten doen die dan bekeken kunnen worden en via de boetiek weer gekocht kunnen worden (website). Ook is het mogelijk om kleine dingen uit de kist te kopen, denk daarbij aan halsbanden en riemen.
Tevens willen we iedereen bedanken voor de inzet die als coördinator bij de wandelingen is en deze regelt.

In 2014 zijn er wandelingen die voor de tiende keer worden georganiseerd.

Herplaatsing:

In het afgelopen jaar zijn er in totaal 5 reuen en 2 teven succesvol herplaatst.
De leeftijd van de herplaatste honden liep uiteen van 12 maanden tot 10 jaar.

De verschillende redenen waren deze keer voornamelijk gezondheidsproblemen van de eigenaar en conflicten tussen de hond en baby’s/jonge kinderen.
Er waren dit jaar vier gevallen waarin agressie en gedragsproblemen de oorzaak waren. Al deze eigenaren hebben in overleg en op ons advies voor een gedragstherapeut gekozen, alvorens te herplaatsen en dan herzien we de situatie.
Dit omdat we van mening zijn dat je een Beagle met een gedragsprobleem (binnen plassen, dominantie t.o.v. kleine kinderen, verlatingsangst etc.) niet zomaar kunt herplaatsen zonder eerst het probleem zelf aan te pakken. Zodoende hopen we dat de Beagle in zijn vertrouwde omgeving kan blijven.

We willen alle nieuwe baasjes van de herplaatsingen heel veel plezier wensen met hun Beagle en bedanken voor het vertrouwen in de herplaatsing.

In de ALV van april werd de maximale vraagprijs voor een herplaatsing op € 150,- vastgesteld en in de notulen opgenomen.

Helpdesk:

Er werd dit jaar ook weer veelvuldig gebruik gemaakt van de helpdesk.
Zowel via de mail als per telefoon wist men de helpdesk te vinden.
Vragen over dominantie, rangorde problemen en opvoeding kwamen het meeste voor.

Ten slotte gaan we met goede moed het nieuwe jaar in en hopen dat we weer veel mensen kunnen helpen met al hun vragen over ons ras. Helaas merk je dat veel fokkers te kort komen in advies geven voordat de pup naar de (onervaren) eigenaren gaan.


Namens het bestuur, Maarten Schmeitz, Bestuurslid Media
Nieuw in de Boetiek

39,50 € stuk Beagle kapstok

In de aanbieding

29,95 € stuk Herenfleecevest

(C) Beagle Club Nederland
design by Graphic Genetic | hosting by Schmeitz Computer & Network Service